Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Phương thức bàn giao

Chúng tôi xây dựng và bàn giao công trình cho khách hàng với nhiều phương thức khác nhau và cung cấp đúng dịch vụ mà khách hàng cần.
Mục đích của HMIC là xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình để góp phần vào việc phát triển xã hội hiện đại. Mỗi dự án xây dựng mà chúng tôi tham gia, cho dù chủ đầu tư lựa chọn phương thức bàn giao nào, đều được coi là “công việc chủ đạo” – mỗi thành viên dự án đều phải chịu trách nhiệm về sự thành công của dự án. Các phương thức bàn giao xây dựng mà chúng tôi đang thực hiện với chủ đầu tư:
- Nhà thầu xây dựng
- Chìa khóa trao tay