Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Dịch vụ cung cấp trước khi xây dựng

Sự thành công nằm ngay ở ĐIỂM XUẤT PHÁT từ lâu trước khi việc xây dựng hòan thành.
Trong trường hợp lý tưởng nhất thì xây dựng vẫn là một quá trình luôn khám phá. Một nhà thầu xây dựng thực sự phải có kỹ năng hiện thực hóa các khái niệm ban đầu thành công trình xây dựng đáp ứng được các yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư. Ở giai đoạn thiết kế chúng tôi có thể đưa ra các nhận xét, góp ý thay đổi sẽ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và công năng sử dụng sau này, cũng như có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng của chúng tôi mà không làm thay đổi ý tưởng ban đầu của nhà đầu tư và người thiết kế. Giá trị những góp ý của chúng tôi thực sự được thể hiện trong quá trình xây dựng và sử dụng sau này là nhờ chúng tôi có khả năng phát hiện những yếu điểm có thể ảnh hưởng đến tiến độ và ngân quỹ dự án trong thiết kế nhờ kinh nghiệm xây dựng lâu năm mà chúng tôi tích lũy được. Theo như nhiều khách hàng của chúng tôi đã cho biết, những ước tính và giá thành xây dựng của HMIC có thể không phải là thấp nhất ban đầu nhưng cuối cùng lại là giá hợp lý nhất.