Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Hợp đồng giao thầu xây dựng

THIẾT KẾ, ĐẤU THẦU, XÂY DỰNG - Cách đơn giản và hiệu quả để có được GIÁ CẢ hợp lý và NHÀ THẦU tin cậy.
Khi giá cả là tiêu chí hàng đầu, dự án lại không quá phức tạp thì hợp đồng giao thầu xây dựng thông qua đấu thầu có thể là phương thức mà nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Trong lĩnh vực này thì HMIC là một đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh do kinh nghiệm cùng với quyết tâm của chúng tôi.
Chúng tôi đấu thầu và chuẩn bị xây dựng ngay khi nhận được kết quả trúng thầu. Chúng tôi luôn duy trì các hợp đồng cung cấp vật liệu với các nhà cung cấp uy tín hàng đầu để đảm bảo việc cung cấp vật liệu cho các công trường theo đúng yêu cầu. Cách làm này của chúng tôi giúp đảm bảo nguồn cung cấp ổn định và tiến độ được đảm bảo. Trong quá trình đấu thầu và sau đó, chúng tôi luôn tìm hiểu mọi yêu cầu của chủ đầu tư để đáp ứng chứ không chỉ là đơn thuần xây dựng theo hợp đồng. Chúng tôi đưa ra những khuyến nghị cho chủ đầu tư sao cho vẫn duy trì giá thành mà mang lại nhiều tiện ích nhất khi hòan thành công trình. Chọn HMIC làm nhà thầu xây dựng sẽ mang lại lợi ích tối đa vào giai đoạn cuối công trình.