Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Thiết kế/Xây dựng

SỨC MẠNH của SỰ THỐNG NHẤT
Chủ đầu tư lựa chọn để một đơn vị vừa thiết kế vừa thi công đó là phương thức Thiết kế/Xây dựng. Đây là phương thức rất thích hợp trong trường hợp chủ đầu tư hiểu rõ đang cần gì vì phương thức này tập trung mọi giao dịch vào một đơn vị xây lắp giúp chủ đầu tư chỉ phải làm việc với một đơn vị duy nhất.
Các dự án loại này thường được giao cho một đơn vị thiết kế - xây dựng có kinh nghiệm tốt và giá cả hợp lý. Chủ đầu tư dự án lựa chọn phương thức này thường là có những tiêu chí thiết kế rõ ràng hoặc đã có bản vẽ sơ thảo. Trong trường hợp đã có bản vẽ sơ bộ HMIC sẽ tham khảo thêm ý kiến của kiến trúc sư để đưa thêm những ý kiến đóng góp nâng cao chất lượng của thiết kế. Giá thành thiết kế và xây dựng thường được đồng ý thoả thuận với chủ đầu tư từ sớm, mặc dù vậy chủ đầu tư vẫn có thể thương thảo thêm về giá khi bản vẽ thiết kế cuối cùng được thống nhất giữa hai bên.
Với phương thức này, chúng tôi chịu trách nhiệm với mọi giai đoạn của dự án do vậy chủ đầu tư có thể hòan tòan yên tâm về chất lượng của công trình.