Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Ban kỹ thuật xây dựng

Là bộ phận chủ chốt đem lại uy tín cho công ty HMIC, ban kỹ thuật xây dựng chịu trách nhiệm cụ thể trước chủ đầu tư và công ty về các dự án đang triển khai. Với kinh nghiệm dày dạn của đội ngũ cán bộ, đối với mỗi loại hình công trình, ban kỹ thuật xây dựng sẽ có biện pháp thi công phù hợp, với lực lượng kỹ sư trực tiếp và gián tiếp đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình.