Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Bộ phận hành chính

Các phòng ban dầy dạn kinh nghiệm chuyên trách về tài chính, luật pháp, nhân sự và tin học đều đặt tại trụ sở chính tại Tp. HCM. Các phòng ban này hỗ trợ cho các hoạt động trải rộng khắp nơi của chúng tôi. Từ kế toán chung cho tới quản lý ngân quỹ và quản trị rủi ro, đội ngũ nhân viên được đào tạo cẩn thận của chúng tôi hỗ trợ quản lý chất lượng và đáp ứng các yêu cầu về báo cáo chuyên biệt cần có của một công ty cổ phần.