Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Bộ phận phát triển dự án

Bộ phận phát triển dự án là bộ phận đầu não chịu trách nhiệm tìm kiếm, triển khai dự án mới của công ty HMIC. Với đội ngũ kỹ sư năng động và nhiều kinh nghiệm, bộ phận phát triển dự án có thể đáp ứng mọi yêu cầu của chủ đầu tư trong giai đoạn phát triển dự án, thương thảo hợp đồng và triển khai sơ bộ dự án đồng thời trở thành tham mưu cho chủ đầu tư về mặt kỹ thuật cũng như tài chính của dự án.