Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Các đơn vị cộng tác

Hiển nhiên hiệu quả hoạt động của HMIC không phải chỉ do đội ngũ nhân viên hữu ích của mình mà còn là do mối quan hệ cộng tác kinh doanh tín nhiệm với các đơn vị cung cấp máy móc, tài chính, vật tư, bảo hiểm v.v… HMIC là đối tác tin cậy và đã duy trì quan hệ tài chính lâu dài với ngân hàng hoạt động ban đầu của mình là Ngân hàng Thương mại Cổ phần các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh VP Bank trong 10 năm. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một trong những ngân hàng HMIC mới có quan hệ tài chính, đã trở thành ngân hàng cung cấp tín dụng nhiều nhất cho công ty chúng tôi trong 3 năm vừa qua. Trong tương lai, mối quan hệ cộng tác kinh doanh tin cậy mà HMIC đã gây dựng trong 10 năm qua đảm bảo cho công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ xây dựng đáng tin cậy cho khách hàng của chúng tôi.