Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Đội ngũ lãnh đạo

Một trong những điểm làm nên sức mạnh của HMIC trong suốt hơn 1 thập kỷ qua là đội ngũ lãnh đạo hiệu quả trong tất cả các bộ phận của công ty. Những người lãnh đạo này đã liên tục mở rộng kinh doanh đồng thời phát triển năng lực của công ty. Rất nhiều thành viên lãnh đạo đã trưởng thành từ các công việc trong ngành xây dựng trong khi các thành viên lãnh đạo khác lại mang đến nhiều kinh nghiệm từ các ngành khác đem lại một sự cân bằng đa dạng.

 

Đội ngũ lãnh đạo cao cấp của HMIC gồm:

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

ĐÀO HỮU BÌNH

Làm việc trong ngành xây dựng từ năm 1985

Sáng lập HMIC từ 1997

 

Giám đốc điều hành

DƯƠNG THANH HƯNG

Làm việc trong ngành xây dựng từ năm 1996

Gia nhập HMIC từ 2006

 

Phó giám đốc điều hành

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP

Làm việc trong ngành xây dựng từ năm 1998

Gia nhập HMIC từ 1998

 

Giám đốc tài chính

LÊ BÁ QUÂN

Làm việc trong ngành xây dựng từ năm 2003

Gia nhập HMIC từ 2004

 

Kế toán trưởng

TRẦN HOÀI HẬU

Làm việc trong ngành xây dựng từ năm 2003

Gia nhập HMIC từ 2004

 

Trưởng phòng phát triển dự án

NGUYỄN THỊ PHƯỚC ANH

Làm việc trong ngành xây dựng từ năm 2004

Gia nhập HMIC từ 2004

 

Trưởng phòng kỹ thuật

LÊ VIẾT HIỀN

Làm việc trong ngành xây dựng từ năm 1997

Gia nhập HMIC từ 1997

 

Trưởng phòng vật tư

NGUYỄN VĂN DU

Làm việc trong ngành xây dựng từ năm 2000

Gia nhập HMIC từ 2005

 

Phụ trách nhân sự & hành chính

NGUYỄN THỊ KIM OANH

Làm việc trong ngành xây dựng từ năm 2008

Gia nhập HMIC từ 2008