Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Giới thiệu

Những nguyên tắc cơ bản để quản lý doanh nghiệp, xác định mục tiêu và củng cố mục đích của HMIC.

SỰ TÍN NHIỆM, TÍNH TRÁCH NHIỆM, DỊCH VỤ, TÍNH AN TOÀN, TÍNH TẬP THỂ, PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ

Kể từ năm 1997 những nguyên tắc cơ bản này đã được áp dụng xuyên suốt để quản lý và phát triển doanh nghiệp chúng tôi.

 

SỰ TÍN NHIỆM

Sự tín nhiệm là tiêu chí quan trọng được chúng tôi áp dụng trong mọi mối quan hệ - với khách hàng, với đối tác, với nhà thầu phụ và với mọi thành viên công ty. Chương trình định hướng phát triển sự nghiệp cho nhân viên của HMIC tập trung nâng cao tính chính trực của từng nhân viên, rèn luyện đạo đức doanh nghiệp và các kỹ năng quan hệ. Người lãnh đạo doanh nghiệp và những người mong muốn đạt đến vị trí lãnh đạo cần phải có cách cư xử trung thực đáng tin cậy và trước sau như một.

 

TRÁCH NHIỆM

HMIC luôn có trách nhiệm với các thành viên của công ty, với khách hàng và cộng đồng xung quanh. Chúng tôi thấy cần phải có trách nhiệm về vai trò của mình trong xã hội và tuân theo những cam kết cần phải có của doanh nghiệp đối với xã hội. Khi có một sai sót do chúng tôi gây ra, chúng tôi phát hiện và sửa chữa ngay không trì hoãn hay tìm cách bào chữa sai lầm của mình.

 

DỊCH VỤ

Chúng tôi phát triển doanh nghiệp của mình trên cơ sở phục vụ khách hàng của mình tốt nhất. Chúng tôi tin rằng tương lai doanh nghiệp của chúng tôi được đảm bảo qua sự tăng trưởng về lợi ích và sự phát triển của khách hàng chúng tôi. Nguyên nhân khách hàng đặt niềm tin vào HMIC là nhờ kết quả hoạt động ổn định cùng với sự tin tưởng.
 

AN TOÀN

Chúng tôi cam kết loại trừ thương tật cho mọi công nhân. Theo cam kết này, mỗi thành viên của công ty HMIC, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, kỹ sư và khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm trở về nhà sau ngày làm việc nguyên vẹn như khi họ rời nhà đi làm.

TÍNH TẬP THỂ

Con người là sức mạnh quan trọng nhất của HMIC. Chúng tôi tôn trọng, bảo vệ và chú trọng cải thiện lợi ích của các thành viên công ty. Nhân viên của HMIC làm việc cùng nhau với sự tín nhiệm và hợp tác để giải quyết mọi thử thách trong nghề xây dựng.

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ
Các thành viên của HMIC là người được hưởng lợi từ công lao của các thế hệ trước và sẽ là người được ủy thác tương lai. Sự tồn tại của công ty là trách nhiệm chia sẻ giữa mọi thành viên của công ty. Theo đó, công ty HMIC luôn cẩn thận bảo toàn và duy trì nguồn tài chính của mình. Việc đó đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cơ hội nghề nghiệp ổn định cho các thành viên công ty, đảm bảo sự phát triển và mở rộng kinh doanh của mình và phát triển thêm các dịch vụ khác phục vụ lợi ích khách hàng của mình.