Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Phòng thiết bị máy móc

Trong mỗi công trường của HMIC, phòng thiết bị máy móc luôn có mặt để đảm bảo sự sẵn sàng và hoạt động liên tục của dàn máy móc thiết bị của HMIC. Kỹ sư cơ khí, nhân viên bảo trì, kỹ sư giám sát thiết bị và cả Kỹ sư phụ trách phòng thiết bị máy móc đều làm việc siêng năng để duy trì “Tiêu chuẩn HMIC” cho từng chi tiết nhỏ của dàn máy móc. Phòng thiết bị máy móc của HMIC chịu trách nhiệm mua, bảo trì và thanh lý tất cả máy móc thiết bị của HMIC, bao gồm từ xe ô tô và xe tải; xe ủi và xe đào cho đến tầu nạo vét và xà lan. Ngòai việc bảo dưỡng dàn máy móc trị giá trên 3 triệu đô la đơn thuần về mặt kỹ thuật, phòng thiết bị máy móc còn phải quản lý máy móc thiết bị theo quan điểm kinh doanh. Có nghĩa là có tính đến các yếu tố như là nơi và thời gian sử dụng, hiệu suất và sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Đa số nhân viên của Phòng thiết bị máy móc làm việc trực tiếp ở ngòai công trường theo từng dự án, nhưng bộ phận lãnh đạo làm việc chủ yếu ở trụ sở chính ở Tp. HCM, điều này đảm bảo cho các máy móc được sử dụng hiệu quả nhất và đáp ứng yêu cầu tiến độ của từng dự án.