Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Phòng vật tư

Với một đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vật tư của ngành xây dựng và mối quan hệ được xây dựng lâu dài trên cơ sở mối quan hệ tin tưởng với các nhà cung cấp vật tư đầu mối, phòng vật tư có được nguồn vật tư xây dựng dồi dào, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo và đúng tiến độ yêu cầu. Phòng vật tư đồng thời còn đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm – bán sản phẩm vật tư xây dựng do công ty HMIC sản xuất đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho HMIC.