Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Xây dựng tương lai ở HMIC

Tài sản lớn nhất của HMIC là con người. HMIC là nhà thầu thi công các công trình xây dựng, nhưng điều làm chúng tôi trở nên khác biệt là cách chúng tôi xây dựng mối quan hệ, truyền đạt bí quyết và kinh nghiệm của 10 năm phục vụ khách hàng.
Với hệ thống văn phòng trải khắp các thành phố lớn, HMIC cố gắng duy trì một môi trường làm việc nơi mà mỗi cá nhân đề có cơ hội phát huy mọi tiềm lực của mình. Các kỹ năng giải quyết vấn đề, quan hệ cá nhân và quản lý được đặc biệt chú trọng trong doanh nghiệp. Điểm chung được nhấn mạnh ở mỗi nhân viên của HMIC là làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình và phối hợp nhuần nhuyễn.