Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Chi phí
Làm thế nào để đảm bảo rằng chi phí xây dựng sẽ không vượt quá ngân quỹ?

Dịch vụ quản lý kiểm soát chi phí xây dựng của chúng tôi đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho chủ đầu tư.
A- Ước tính chi phí xây dựng
Dựa trên cơ sở dữ liệu phong phú về giá thành xây dựng các công trình đã thực hiện của chúng tôi cùng với những hiểu biết về thị trường xây dựng hiện tại, chúng tôi có thể cung cấp cho chủ đầu tư các thông số cần thiết giúp tối đa hiệu quả vốn đầu tư. Chúng tôi cũng rất thông thạo việc ước tính giá trị dự án từ giai đoạn triển khai sơ bộ ban đầu cho đến khi hòan thành hồ sơ dự án để triển khai xây dựng. Độ chính xác của những ước tính này làm đảm bảo cho từng loại hình xây dựng và giúp cho chủ đầu tư có được quyết định xây dựng dự án với mức độ tin cậy cao.
B- Phân tích Giá trị kỹ thuật/Lợi ích chi phí
Trong mỗi giai đoạn của dự án, chúng tôi luôn chủ động phân tích mọi khía cạnh của việc thiết kế những tiện nghi sao cho cân bằng giữa sự hữu dụng cũng như chất lượng với chi phí xây dựng và thời gian sử dụng của công trình. Những nỗ lực cộng tác của chúng tôi với đơn vị thiết kế, đơn vị giám sát của chủ đầu tư và chủ đầu tư, nhà thầu phụ và nhà cung cấp của chúng tôi sẽ tạo thành một hệ thống khép kín đảm bảo đưa ra những vật liệu, thiết bị và các hệ thống phụ trợ cho công tác xây dựng với giá cả hợp lý nhất.
C- Quản lý chi phí
Chúng tôi sử dụng hệ thống quản lý chi phí linh động sẽ kết hợp yêu cầu về báo cáo nội bộ của chủ đầu tư với chính sách và biện pháp quản lý chi phí xây dựng của chúng tôi. Bộ phận dự án của chúng tôi sẽ cung cấp cho chủ đầu tư các thông tin chính xác và kịp thời về ngân quỹ và chi phí, các hợp đồng mua bán đang thực hiện và báo cáo về tình hình thanh tóan hợp đồng xây dựng. Hệ thống cung cấp thông tin để quản lý chi phí này không những cung cấp các thông tin về tình trạng hiện tại của chi phí và ngân quỹ mà còn chỉ ra được xu hướng và dự đoán về chi phí xây dựng đến khi hòan thành công trình.
D- Đấu thầu/Mua hàng
Quá trình mua hàng của chúng tôi bắt đầu bằng việc phân tích nghiên cứu thị trường cẩn thận để chắc chắn rằng chúng tôi nắm rõ các điều kiện có thể ảnh hưởng tới chi phí và tiến độ, bao gồm nhân công, vật tư và máy móc thiết bị cũng như các hợp đồng mua bán vật tư hiện có cũng như khả năng cung cấp vật tư theo tiến độ đã định của các hợp đồng mua bán này. Một nhân tố quan trọng mà chúng tôi luôn quan tâm là khả năng của nhà thầu phụ để đảm bảo rằng mỗi nhà thầu phụ thi công hay nhà thầu cung cấp đều đủ khả năng và sẵn sàng phục vụ dự án của chủ đầu tư thể hiện qua việc cung cấp lực lượng nhân viên đầy đủ, đúng thiết bị và đủ nguồn lực. Hơn nữa, hệ thống cung cấp vật tư của chính chúng tôi cũng sẽ cung cấp vật liệu xây dựng và các dịch vụ liên quan cho dự án của chủ đầu tư với giá cả cạnh tranh nhất.
Quản lý hợp đồng
Chúng tôi quản lý hợp đồng theo một hướng thống nhất cùng với quá trình đấu thầu và cung cấp vật tư để đảm bảo có được nguồn vật tư hợp lý nhất cho dự án xây dựng. Chúng tôi sử dụng phần mềm hệ thống quản lý dự án thống nhất trong đó có tính đến tất cả các nhóm và nhân tố liên quan đến dự án để tổng hợp nên hồ sơ dự án.
Quản lý những thay đổi trong đơn đặt hàng
Một trong những ưu điểm của hệ thống là liên tục kiểm tra những thay đổi về giá giao hàng và thời gian giao hàng hay thời gian thi công để đảm bảo khách hàng sẽ được thông tin đầy đủ nhất về mọi thay đổi của dự án.
Quản lý về an toàn
Một môi trường làm việc an toàn trong ngành xây dựng sẽ bảo vệ hữu hiệu cho nhân viên, giảm thiểu rủi ro cho chủ đầu tư và tiết kiệm về chi phí và thời gian cho chúng tôi. Các dự án xây dựng luôn được triển khai song song với kế hoạch an toàn được ban an toàn tại trụ sở triển khai.