Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Tiến độ
Làm sao biết được nhà thầu sẽ bàn giao công trình đúng tiến độ cam kết?

Sự đóng góp ý kiến của chủ đầu tư là nhân tố quyết định đến tiến độ xây dựng của chúng tôi.
A- Tiến độ
HMIC sử dụng phần mềm quản lý tiến độ CPM để quản lý tiến độ xây dựng. Ban chỉ huy công trường và các kỹ sư phải xây dựng được tiến độ xây dựng – nhiệm vụ đầu tiên trước khi triển khai thi công. Kế hoạch tiến độ này tính đến các yếu tố liên quan đến thi công xây dựng, chuẩn bị vật tư máy móc v.v… và còn đưa ra những cột mốc chủ yếu của quá trình xây dựng, kế hoạch làm việc chi tiết với bên thiết kế, và các nhân tố bên ngòai khác có thể ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng. Phân tích tiến độ thi công này là cách tiếp cận dự án xây dựng hiệu quả nhất giúp cho ban chỉ huy dự án xây dựng có thể tổ chức thi công hiệu quả và năng suất nhất. Tiến độ CPM được cập nhật thường xuyên và được hỗ trợ bởi nhiều công cụ lập kế hoạch khác nữa chẳng hạn như kế hoạch lắp đặt, biểu đồ công tác trong hai tuần/10 ngày/ 1 tuần tiếp theo, sơ đồ thời gian giao hàng cập nhật với kế hoạch chung.
B-Giấy phép
Nắm chắc các yêu cầu cụ thể về các loại giấy phép mà các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, chúng tôi có thể lập kế hoạch để xin cấp các giấy phép này theo đúng tiến độ và phù hợp với kế hoạch xây dựng tổng thể.
C-Kế hoạch cấp vật tư
Một kế hoạch cụ thể chi tiết về thời gian và số lượng vật tư cung cấp đến công trường cùng với việc tổ chức công trường như thế nào để tận dụng tối đa máy móc nhân lực là hết sức cần thiết đảm bảo tiến độ công trình. Kế hoạch này chỉ rõ chất lượng, số lượng, chủng loại vật tư và địa điểm thời gian, giao hàng tại công trường để phối hợp với tiến độ thi công cụ thể tại công trường. Chúng tôi có hệ thống CĐ để đảm bảo tất cả các nhân tố đều được tính toán vào kế hoạch cấp vật tư và sử dụng kho lưu trữ tại công trường.
D-Mua hàng
Với mỗi nhà cung cấp, chúng tôi không chỉ dựa vào giá cả và chất lượng để lựa chọn mà còn căn cứ vào tiêu chí giao hàng đúng theo yêu cầu cung cấp của chúng tôi. Chính vì vậy chúng tôi luôn muốn làm việc với những nhà cung cấp có uy tín lâu dài cho mỗi dự án xây dựng của mình.