Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Chất lượng
Làm thể nào đảm bảo rằng nhà thầu sẽ thực hiện công việc với chất lượng cao nhất có thể và đáp ứng những yêu cầu đề ra của dự án?

Chất lượng là tiên quyết trong mỗi công trình của chúng tôi.
A- Giám sát xây dựng
Chúng tôi sử dụng đội ngũ kỹ sư giám sát có nhiều kinh nghiệm hiểu rõ nhu cầu của chủ đầu tư theo từng loại hình dự án, quy mô và cấu trúc công trình. Những kỹ sư giám sát này là chuyên gia về quản lý dự án theo hệ thống quản lý dự án của chúng tôi để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về chi phí và tiến độ đã đề ra và thống nhất với chủ đầu tư. Những kỹ sư giám sát này cũng được đào tạo và nắm vững sự cần thiết của việc liên hệ trao đổi thong tin với chủ đầu tư và giám sát của chủ đầu tư ngay từ đầu để hiểu rõ những yêu cầu của chủ đầu tư và đáp ứng tốt nhất trong thời gian xây dựng công trình.
B- Quan hệ cộng tác
Chúng tôi thực hiện dự án xây dựng bằng cách tổ chức những cuộc họp hợp tác với chủ đầu tư trong suốt thời gian diễn ra dự án để chúng tôi có thể hiểu thấu và cập nhật cho phù hợp với chủ đầu tư về dự án. Chúng trôi lắng nghe những nguyện vọng của chủ đầu tư cho dự án và chúng tôi làm việc miệt mài để thỏa mãn những mong đợi đó.
C- Quản lý chất lượng
Các nhân viên của chúng tôi tại hiện trường thực thi một hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng bao gồm 3 bước. Hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng này tập trung vào việc ngăn ngừa những sự không phù hợp trong dự án xây dựng. Hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng này kết hợp cùng với những nỗ lực trước khi xây dựng và kết hợp với chương trình đảm bảo an toàn không có thương tật trong khi tiến hành dự án xây dựng. Những nỗ lực và chú ý trong giai đoạn trước khi xây dựng này là rất quan trọng trong việc loại trừ lỗi hỏng hóc, lỗi phải làm lại hay lỗi chất lượng kém của công trình xây dựng.
D- Quản lý tài liệu
Quá trình quản lý thông tin tài liệu của chúng tôi được tổ chức chặt chẽ thuận tiện cho việc lưu trữ, tìm kiếm thông tin về dự án xây dựng cập nhất và chính xác nhất đảm bảo cho nhân viên có liên quan có thể tiếp cận được với nguồn thông tin sớm và đầy đủ nhất.