Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Kết thúc dự án
Tôi có kinh nghiệp khi kết thúc dự án có rất nhiều khó khăn phức tạp xảy ra. Làm thế nào để đảm bảo rằng sẽ không xảy ra những phức tạp này nữa?

Chuẩn mực của công ty HMIC là bàn giao công trình hoàn hảo cho chủ đầu tư.
A- Bàn giao dự án
Tạo dựng mối quan hệ thân thiết với đơn vị thiết kế, chủ đầu tư và nhân viên công quyền tại địa phương chúng tôi tạo ra một quy trình để phối hợp với các đơn vị liên quan đến việc bàn giao công trình. Quy trình này hoàn toàn phù hợp với hồ sơ thiết kế và bao gồm các chỉ dẫn cụ thể về lắp đặt, chạy thử, vận hành, xin giấy phép, huấn luyện người sử dụng, chuẩn bị các điều kiện an toàn cần thiết, giấy phép đưa vào hoạt động. HMIC có chuyên gia của mình về cơ khí, điện và các hệ thống chuyên biệt để đảm bảo việc bàn giao đưa vào sử dụng công trình cho chủ đầu tư được thuận tiện và dễ dàng nhất.
B- Lập kế hoạch và điều hành việc chuyển tới công trình mới của chủ đầu tư
Chúng tôi có thể giúp đỡ chủ đầu tư trong việc lập kế hoạch, chuẩn bị và chuyển tới công trình mới hòan thành. Chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ cơ bản giúp chủ đầu tư trong việc tổ chức và ổn định ở nơi mới.
C-Huấn luyện sử dụng và bảo trì
Chuyển giao kỹ thuật liên quan mật thiết đến việc vận hành và bảo trì là một bước rất quan trọng để đảm bảo sự thành công của dự án. Chúng tôi đề ra kế hoạch và lịch huấn luyện nhân viên của chủ đầu tư cho phù hợp với yêu cầu và đảm bảo đưa ra những hướng dẫn sử dụng chính xác để đảm bảo cho nhân viên của chủ đầu tư hiểu rõ và chính xác những thao tác cần thiết trong khi vận hành.
D- Kết thúc dự án
Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn thiện tất cả các giấy tờ cần thiết để hòan thành dự án. Chúng tôi cũng chịu trách nhiệm về thời gian bảo hành theo đúng trách nhiệm bảo hành đã thỏa thuận với chủ đầu tư và sửa chữa bất kỳ một sai sót nào do lỗi thi công xây dựng gây ra trong suốt thời gian bảo hành.