Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
CƠ HỘI VIỆC LÀM

Chúng tôi xây dựng sự nghiệp cho bạn
Điều gì làm HMIC trở thành doanh nghiệp xây dựng thành công? Đó là nhờ con người.
“Trong lúc chúng ta xây dựng cộng đồng dân tộc của mình và tương lai của Việt Nam, chúng tôi cũng đồng thời không ngừng củng cố những nền tảng cơ bản của chúng tôi. Xây dựng văn hóa công ty và đào tạo đội ngũ lãnh đạo chính là dự án quan trọng nhất của HMIC.” – Lời phát biểu của ông Đào Hữu Bình – Giám đốc – Chủ tịch HĐQT.
Con người là nền tảng kinh doanh của HMIC.
Chúng tôi không chỉ xây dựng sự nghiệp cho nhân viên, chúng tôi còn cùng xây dựng tương lai của mỗi cá nhân. Chúng tôi trân trọng từng nhân viên và những đóng góp của họ cho HMIC. Chúng tôi luôn khuyến khích và thúc đẩy việc áp dụng những giá trị cơ bản của công ty vào công việc của từng nhân viên, khuyến khích phát triển khả năng lãnh đạo của mỗi nhân viên, tạo ra môi trường văn hóa công ty trong đó học tập và đào tạo trở thành kế hoạch chiến lược, đề ra phần thưởng và ghi nhận cống hiến cho hoạt động của công ty. Mỗi nhân viên của HMIC có thể tìm kiếm trong thư viện tài liệu dồi dào của HMIC để học tập, nghiên cứu và hỗ trợ công việc, tự tạo ra cơ hội phát triển sự nghiệp và củng cố tăng cường hiểu biết của bản thân.
HMIC có đội ngũ nhân viên có chất lượng cao. Chúng tôi chủ động tuyển dụng những chuyên gia kỹ thuật chất lượng nhất trong ngành. Nhân viên của HMIC bao gồm một tỷ lệ cao các kỹ sư xây dựng và quản lý xây dựng tốt nghiệp xuất sắc từ các trường Đại học – những người sẽ đưa ra các giải pháp thực tế và những ý tưởng sáng tạo cho việc xây dựng đạt được hiệu quả kinh tế hơn.
Chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân viên giầu kinh nghiệm, nhiệt tình và năng động mong muốn xây dựng tương lai và sự nghiệp tại HMIC.

Trở về