Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
CƠ HỘI VIỆC LÀM

Chúng tôi muốn giúp mỗi nhân viên đạt được mục tiêu học tập và phát triển sự nghiệp của mình.
Chúng tôi luôn muốn khuyến khích những cá nhân xuất sắc nhất – là bạn – làm việc với HMIC và phát triển sự nghiệp của bạn bằng cách đưa ra những thử thách cho bạn ở từng dự án, giúp bạn học tập và phát triển sự gnhiệp, cũng như hướng dẫn cho bạn để bạn đạt đến thành công và những mục tiêu đã định ra cho sự nghiệp của mình.
Chúng tôi cung cấp những công cụ hỗ trợ học tập và phát triển sự nghiệp mà bạn cần cho dù bạn mới chỉ bắt đầu sự nghiệp của mình hay là bạn đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Học tập và phát triển giúp cho nhân viên của chúng tôi phát triển sự nghiệp của mình và xây dựng HMIC thành một công ty vững mạnh. Chương trình học tập và phát triển sự nghiệp của HMIC bao gồm các nhóm sau:
- Huấn luyện kỹ sư mới ra trường – Những sinh viên mới tốt nghiệp có cơ hội học tập phát triển hơn hẳn những bạn khác thông qua chương trình này.
- Học tập và phát triển sự nghiệp – Nếu bạn quan tâm đến việc làm việc cho HMIC bạn nên đọc về những cam kết của chúng tôi để phát triển sự nghiệp của bạn.
- Huấn luyện an toàn – Mục tiêu của chúng tôi là KHÔNG THƯƠNG TẬT. Chúng tôi cung cấp những khóa huấn luyện về an toàn để đảm bảo cho bạn môi trường tốt nhất.

Trở về