Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
CƠ HỘI VIỆC LÀM

Phúc lợi từ lương mà HMIC trả là một nhân tố quan trọng trong tổng phúc lợi mà bạn nhận được. Những phúc lợi này được thiết lập để thỏa mãn nhiều nhu cầu khác nhau của các cá nhân khác nhau và cho bạn cơ hội chọn lựa giữa những tập hợp phúc lợi khác nhau.
HMIC cung cấp kế hoạch phúc lợi cho nhân viên bao gồm chăm sóc y tế, bảo hiểm và chương trình hỗ trợ nhân viên. Vì bạn là tài sản có giá trị nhất của công ty, chúng tôi luôn tìm cách cải tiến chế độ phúc lợi của mình để đảm bảo rằng bạn có những lựa chọn tốt nhất cho chương trình chăm sóc sức khỏe của mình.
Chương trình phúc lợi mở của HMIC bao gồm các nhóm sau:
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm khi đang làm việc
- Nghỉ hè
- Môi trường làm việc trong sạch
- Hòan trả học phí
- Kỳ nghỉ ngắn hạn trong nước được trả tiền
- Chương trình hỗ trợ nhân viên
- Ốm thời gian ngắn
- Ốm thời gian dài
- Mua cổ phần
- Tiết kiệm hưu trí

Trở về